Ремонт молотків відбійних пневматичних

Наша компанія пропонує професійний ремонт та обслуговування пневматичних відбійних молотків наступних марок :

МОП-2, МОП-3, МОП-4, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, МО-2, МО-3, МО-4, МО-2А, МО-3А, МО-4А, МО-2М, МО-3М

Відбійні молотки — виключно професійний і досить дорогий пневматичний інструмент, купувати який після кожної поломки економічно недоцільно. Саме тому, на сьогоднішній день, для багатьох підприємств актуальне ремонт відбійних молотків. Механічна частина відбійного молотка часто ламається із-за колосальних навантажень, що припадають на даний інструмент.
Пропонуємо Вам ремонт пневматичних відбійних молотків, як сучасних, так і моделей радянського періоду. Швидко, якісно та за доступною ціною ми здійснимо ремонт Вашого інструменту.

Характерні поломки відбійних молотків

Досвід фахівців нашої компанії показує, що серед основних причин, за яких відбуваються поломки відбійних молотків можна виділити наступні:
-Робота відбійного молотка при тиску стисненого повітря більше 5 атм.
-Використання неякісного робочого інструменту (пік, лопаток, зубил) з прослабленным по діаметру хвостовиком.
-Робота без гумової втулки і з розтягнутою кінцевий пружиною.
-Потрапляння бруду, пилу і абразиву всередину корпусу молотка.
-Відсутність мастила і регулярного технічного обслуговування молотка.

 

За умов, зазначених вище, причин, відбійних молотках можуть виникнути такі поломки:

-Поломка ударника і деталей клапанного механізму.
-Підвищений знос букси і центрального каналу ствола.
-Заклинювання ударника в стовбурі молотка.
-Расклеп перемички і випресовування з букси.
-Вихід з ладу різьби на стовбурі і проміжній ланці.

 

 

Слід пам'ятати, що самостійно, не маючи спеціальних знань і технічних засобів, провести якісний ремонт відбійних молотків нереально. Тим самим можна ще більше зіпсувати інструмент. Звертайтеся до нас. Багаторічний досвід наших співробітників, сучасне обладнання для ремонту та виготовлення запчастин, індивідуальний підхід та консультативна допомога допоможуть Вам зберегти інструмент в робочому стані. Ми гарантуємо, що після ремонту енергетичні та вібраційні параметри відбійних молотків будуть не гірше, ніж у нових.
Замовити ремонт відбійного молотка

 

 

Ви вже зрозуміли, що самостійно проводити ремонт не можна?
Приходьте до нас. У нас є не тільки власна ремонтно-сервісна база по ремонту і обслуговуванню відбійних молотків, але і власне виробництво з випуску запчастин для пневматичних відбійних молотків. Ми не закуповуємо деталі для ремонту, а робимо їх самі, що природно позначається на економії Вами коштів.

Навіщо платити більше, якщо можна отримати якісний і недорогий ремонт за прийнятною ціною?

 

 

Ми одні з небагатьох, хто не просто проводить ремонт, але і відновлює внутрішню поверхню ствола (виконує шліфування), а також здійснює заміну букси і перемички відбійного молотка. Ми встановлюємо на молотки виключно оригінальні клапанні блоки, ударники і промзвенья. Термін служби наших запасних частин набагато перевищує термін служби заводських. Постійне удосконалення наукової та виробничої бази дозволяє нам виявляти основні проблеми молотків, а відповідно розробляти і впроваджувати сучасні та високотехнологічні вузли і деталі.

  

Ремонт отбойных молотков пневматических

(МОП-2, МОП-3, МОП-4, МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, МО-2, МО-3, МО-4, МО-2А, МО-3А, МО-4А, МО-2М, МО-3М)

Отбойные молотки — исключительно профессиональный и достаточно дорогой пневматический инструмент, приобретать который после каждой поломки экономически нецелесообразно. Именно поэтому, на сегодняшний день, для многих предприятий так актуален ремонт отбойных молотков. Механическая часть отбойного молотка зачастую ломается из-за колоссальных нагрузок, которые приходятся на данный инструмент.
Предлагаем Вам ремонт пневматических отбойных молотков, как современных, так и моделей советского периода. Быстро, качественно и по доступной цене мы осуществим ремонт Вашего инструмента.

Характерные поломки отбойных молотков

Опыт специалистов нашей компании показывает, что среди основных причин, из-за которых происходят поломки отбойных молотков можно выделить следующие:
-Работа отбойного молотка при давлении сжатого воздуха более 5 атм.
-Использование некачественного рабочего инструмента (пик, лопаток, зубил) с прослабленным по диаметру хвостовиком.
-Работа без резиновой втулки и с растянутой концевой пружиной.
-Попадание грязи, пыли и абразива внутрь корпуса молотка.
-Отсутствие смазки и регулярного технического обслуживания молотка.

 

Из-за, указанных выше, причин, в отбойных молотках могут возникнуть следующие поломки:

-Поломка ударника и деталей клапанного механизма.
-Повышенный износ буксы и центрального канала ствола.
-Заклинивание ударника в стволе молотка.
-Расклеп перемычки и выпрессовка из буксы.
-Выход из строя резьбы на стволе и промежуточном звене.

Следует помнить, что самостоятельно, не имея специальных знаний и технических средств, произвести качественный ремонт отбойных молотков нереально. Тем самым можно еще больше испортить инструмент. Обращайтесь к нам. Многолетний опыт наших сотрудников, современное оборудование для ремонта и изготовления запчастей, индивидуальный подход и консультативная помощь помогут Вам сохранить инструмент в рабочем состоянии. Мы гарантируем, что после ремонта энергетические и вибрационные параметры отбойных молотков будут не хуже, чем у новых.
Заказать ремонт отбойного молотка

Вы уже поняли, что самостоятельно производить ремонт нельзя?

Приходите к нам. У нас имеется не только собственная ремонтно-сервисная база по ремонту и обслуживанию отбойных молотков, но и собственное производство по выпуску запчастей для пневматических отбойных молотков. Мы не закупаем детали для ремонта, а делаем их сами, что естественно сказывается на экономии Вами денежных средств.

Зачем платить больше, если можно получить качественный и недорогой ремонт по приемлемой цене?


Мы одни из немногих, кто не просто производит ремонт, но и восстанавливает внутреннюю поверхность ствола (выполняет шлифовку), а также осуществляет замену буксы и перемычки отбойного молотка. Мы устанавливаем на молотки исключительно оригинальные клапанные блоки, ударники и промзвенья. Срок службы наших запасных частей намного превышает срок службы заводских. Постоянное совершенствование научной и производственной базы позволяет нам выявлять основные проблемы молотков, а соответственно разрабатывать и внедрять самые современные и высокотехнологичные узлы и детали.

 

 

800грн